At være forælder på Gregers Krabbe

Vi er en selvejende institution, som i høj grad tager imod nye tanker og tiltag fra forældregruppen. At være forælder på Gregers Krabbe betyder, at du har en reel mulighed for indflydelse, og at der ikke er langt fra tanke til handling, hvis et demokratisk flertal bakker op. Den konstruktive dialog er en selvfølge for os, og vi ser dialogen som afgørende for at løse udfordringer og opgaver i fællesskab.

Har du lyst og tid til at engagere dig i et udvalg er du meget velkommen til at henvende dig til bestyrelsen. Det kan fx være arbejdsudvalg, PR-udvalg mm.

At være forælder på Gregers Krabbe er et aktivt valg om, at engagere sig i fællesskabet. Både i de afdelinger, man er tilknyttet, og i det store fællesskab med alle fire institutioner under sig.

Generelle forventninger:

  • Et tydeligt forældreengagement i eget og andre børns trivsel.
  • Aktiv deltagelse i skolehjem-samtaler, forældremøder og lignende.
  • Der forventes en aktiv arbejdsindsats i forbindelse med afholdelse af diverse arrangementer som eksempelvis årlige arbejds- og hovedrengøringsdage. Som selvejende institution skaber det en følelse af medejerskab for vores sted. Og samtidig har vi brug for den praktiske hjælp.

Kontakt os i dag og indmeld dit barn

Indmeld dit barn her