Bestyrelsen og vedtægter

Bestyrelsen for Gregers Krabbe

Gregers Krabbes bestyrelse består af ni forældrevalgte medlemmer fra Naturvuggestuen- og børnehaven samt friskolen. Bestyrelsen er en samlet bestyrelse, der har den overordnede ledelse af Gregers Krabbe og er ansvarlig for at økonomi og drift er i overensstemmelse med dennes vedtægter, lovgivningen og andre retsregler.

Bestyrelsen fastlægger de strategiske rammer for skolens pædagogiske og faglige profil, udvikling, drift, markedsføring, kontakt til lokalområdet og andre relevante områder.

Der afholdes ca. 10 bestyrelsesmøder årligt, hvor aktuelle temaer drøftes og besluttes efter behov.
Vedtægterne for Gregers Krabbe kan læses her:
Vedtægter

Bestyrelsen består af:

Formand
Cæcilie Haarup Fredsgaard
Mail: caeciliefjensen@gmail.com
Tlf.: (+45) 28 11 37 80

Næstformand
Mathias Styrbæk Lauritzen

Sekretær
Karin Hertz

Økonomiudvalg
Joan Overgaard Riis
Anna Bobach
Anja Miller

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Anders Brichstein Hansen
Morten Bach
Annika Maria Hansen

Kontakt os i dag og indmeld dit barn

Indmeld dit barn her