Forældrerådet

Samspillet mellem forældreråd, ledelse og medarbejdere i vuggestue og børnehave

Hos os har vi et forældreråd – bestående af forældre fra hhv. vuggestuen og børnehaven. Der er valg til forældrerådet hvert år i august måned efterfulgt af konstituering af rådet. Der vælges 3 medlemmer og 2 suppleanter.

Som forældreråd er man først og fremmest i dialog med pædagogisk afdelingsleder, såfremt der måtte være spørgsmål, forslag eller ønsker fra forældregruppen. Der afholdes kvartalsvise møder, hvor hele forældrerådet, medarbejderrepræsentant og pædagogisk afdelingsleder deltager.
Forældrerådet har mulighed for at komme med forslag og ønsker af økonomisk karakter til økonomigruppen samt komme med forslag og emner til drøftelse i bestyrelsen. Dertil er forældrerådet behjælpelige med forældreinddragelse samt planlægning af arrangementer herunder forældre-kaffe.

Forældrerådet deltager desuden i to årlige personalemøder samt to årlige bestyrelsesmøder.

Medlemmer:

  • Camilla Nielsen (formand)

  • Daniel Søndergaard (næstformand)

  • Sidsel Williams (sekretær)

  • Julie Mølholt Larsen (suppleant)

  • Anne Sofie Trolle Thomassen (suppleant)

Kontakt os i dag og indmeld dit barn

Indmeld dit barn her