Alt det lovpligtige

Læreplan

De styrkede pædagogiske læreplaner udgør rammen for vores pædagogiske arbejde og har til formål at sikre øget læring, trivsel og udvikling for alle børn.

Her kan du læse vores Pædagogisk læreplan 2020.

Tilsynsrapport

Ligestillet med de kommunale dagtilbud, har vi anmeldt og uanmeldt tilsyn fra Team Tilsyn og Udvikling fra Rebild Kommune. Tilsynet fokuserer på, om vi lever op til formålsbestemmelsen i dagtilbudsloven og de lokale mål og strategier.

Her kan I læse rapporterne fra hhv. anmeldt og uanmeldt tilsyn i 2022.

Kontakt os i dag og indmeld dit barn

Indmeld dit barn her