Naturvuggestuen

Naturvuggestuen, er en del af Gregers Krabbe fællesskabet, som består af vuggestue, børnehave, friskole og SFO.

Naturvuggestuen er normeret til 21 børn i alderen 6.mdr.-3 år. Vi har til huse i en nyere tilbygning i forbindelse med børnehaven, indrettet specielt efter børnenes behov og med god plads, der tilgodeser de 0-3-åriges udviklingsstadier. Vi har egen legeplads, som skaber et afgrænset område, hvor legeredskaber og underlag er tilpasset vuggestuebørn. Samtidig grænser vuggestuens legeplads op til børnehavens legeplads, hvorfor der er en naturlig kontakt til børnehavebørn ”over hegnet”.

Naturvuggestuens personale besidder en høj grad af faglighed med indgående kendskab til de 0-3 åriges behov med øje for nærmeste udviklingszone. Vi er opdelt i følgende to grupper:

  • Mariehøns – som er de yngste børn, hvor det primære fokus er tryghed og nærvær.
  • Humlebier – som er de lidt ældre børn, hvor der gradvist tilbydes flere og større udfordringer af motorisk, sproglig og social karakter.

Fælles for begge grupper er, at vi tager udgangspunkt i det enkelte barns behov. Konkret betyder det, at den gradvise oprykning tager afsæt i en pædagogisk vurdering af barnets udvikling og ej med afsæt i alder.

Som naturvuggestue går vi også ofte på ture i nærmiljøet, der blandt andet byder på skov, dyrehold, skolens legefaciliteter, sø-område, kirke mm.

Kontakt os i dag og indmeld dit barn

Indmeld dit barn her