NEST – vores pædagogiske tilgang

Hvad er NEST-praksis, og hvordan anvendes den på Gregers Krabbe?

NEST er en pædagogisk praksis, hvor der anvendes specialpædagogiske principper i en almen sammenhæng. Tilgangen har til hensigt at skabe inkluderende læringsmiljøer- og fællesskaber for alle børn.

Den pædagogiske praksis tager bl.a. udgangspunkt i følgende værdier:

  • Børn er mere ens end forskellige, og bør så vidt muligt lære og udvikle sig sammen
  • Børn gør, hvad de kan, og det er de professionelle, der kan gøre noget andet

NEST betyder ”rede”, og igennem tydelig struktur, forudsigelighed og genkendelighed er det målet, at skabe et trygt miljø, hvor flest mulige børn kan lære og udvikle sig.

På Gregers Krabbe har vi ikke som mål at blive en certificeret NEST institution. Vi er dog stærkt inspirerede af værdierne og principperne i NEST. Vi tager udgangspunkt i vores egen kontekst. Vi iværksætter de tiltag i NEST programmet, som vi vurderer relevante og mulige at implementere ud fra blandt andet behov og rammevilkår.

NEST i Naturvuggestuen- og børnehaven – hvordan?

I begyndelsen af 2023 er arbejdet med en NEST-inspireret pædagogik påbegyndt. Der arbejdes ud fra et pædagogisk fundament, hvor Gregers Krabbe værdierne samstemmes med NEST-værdierne.

I den kommende tid vil der være et fokus på et styrket fælles pædagogisk afsæt, hvor tydelige rammer, strukturer, visuelle støttesystemer og rollefordeling blandt de voksne, kommer til at kendetegne hverdagen i vuggestuen og børnehaven.
Vi vægter den fællesskabende pædagogik på et fællesskabende og sammenhængende sted!

NEST på friskolen og i SFO’en – hvordan?

Ydre strukturer:

  • Det pædagogiske personale benytter de samme ydre strukturer. Eksempelvis visuel gennemgang af dagens skema og hver enkelt lektion/aktivitet, brug af time timer, nedbrydning af opgavers kompleksitet ved behov mv. Graden og måden hvorpå nævnte eksempler kommer til udtryk kan variere afhængigt af målgruppe.
  • Vi bestræber os på at skabe forudsigelighed og struktur i alle sammenhænge. Både mundtligt, skriftligt og visuelt.

CO-teaching:

  • I flere klasser har vi to-lærer-ordning i flere timer om ugen. Dette har vi i klasser, hvor der er elever med dokumenterede specialpædagogiske behov. Der er tale om CO-teaching, når to undervisere skaber inkluderende undervisning, der tilgodeser alle elevers muligheder for faglig og social deltagelse. Der findes flere forskellige måder at organisere undervisningen på, og underviserne har frihed til metodevalg afhængigt af, hvilke mål der arbejdes med i undervisningen.

Kontakt os i dag og indmeld dit barn

Indmeld dit barn her