Pædagogstuderende

Det er muligt at komme i praktik som pædagog hos os i vores vuggestue og børnehave.

Uddannelsen til pædagog består af en fællesdel, en specialisering og fire praktikperioder, hvoraf de to er lønnede.

Fællesdel

På fællesdelen lærer du om pædagogiske miljøer og aktiviteter i relation til børn, unge og voksne. Du lærer også at vurdere og evaluere valg af aktiviteter.

Du får indsigt i den pædagogiske profession og dens samfundsmæssige og historiske betydning.

Specialiseringsdele

Der er tre specialiseringsdele, hvoraf du får tildelt én med udgangspunkt i dine prioriterede ønsker. De tre specialiseringer er:

  • Dagtilbudspædagogik, der retter sig mod de 0-6-årige. Du lærer om pædagogiske aktiviteter, der kan understøtte børns udvikling, trivsel, dannelse og læring
  • Skole- og fritidspædagogik, der retter sig mod de 6-18-årige. Du lærer om børn og unges udvikling, trivsel og læring, og der sættes fokus på identitetsdannelse, relationer, fællesskaber og inklusion
  • Social- og specialpædagogik, der retter sig mod børn og unge med særlige behov, mennesker med sociale vanskeligheder og mennesker med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser

Specialiseringsdelen indeholder også et tværprofessionelt element, hvor du lærer at indgå i et samarbejde på tværs af professionsgrænser, fx med lærere, sygeplejersker eller socialrådgivere.

Pædagoguddannelsen har også valgfag. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Kontakt os i dag og indmeld dit barn

Indmeld dit barn her