Praktisk information

Barnets start i Krabben

Vi ved, at barnets overgang fra børnehave/hjem til skole og SFO kræver særlig opmærksomhed. Barnet bliver stillet overfor mange nye udfordringer, og det er derfor nødvendigt, at vi hjælper og støtter barnet og sammen med forældrene er ekstra opmærksomme på barnets trivsel.
Barnet vil i SFO møde andre børn på forskellige alderstrin. Tilbuddene og aktiviteterne vil tage udgangspunkt i barnets egne ønsker og behov, og ofte foregå sammen med ældre børn og på flere niveauer.

Strukturen vil være bygget op omkring en større grad af frihed og ansvar hos det enkelte barn:

  • Informationer og meddelelser vil blive givet kollektivt.
  • Der er ikke altid en voksen tæt ved.
  • Udenomsarealerne / legepladsen er ikke indhegnet – der gives information om, hvor barnet må færdes.

Som noget særligt for de børn, der går i vores naturbørnehave og skal starte i skole efter sommerferien, er der et samarbejde i juni måned, hvor skolespirerne kommer på et ugentligt besøg i SFO´en og gør sig nogle erfaringer med dét at gå i SFO.

Forældresamarbejde

Forældresamarbejde er en meget vigtig del af barnets trivsel.

Det, at barnets hverdag opleves som kendt af forældrene, og at personale og forældre føler et fælles ansvar, har stor betydning for, hvorledes det enkelte barn oplever tryghed i forhold til det at være en del af “Krabben”. Det er vigtigt, at vi møder hinanden med åbenhed, ærlighed og gennem gensidig respekt, for kun derved vil samarbejdet være værdifuldt.

Hver uge orienteres I via Forældreintra om SFO´ens ugeplan. Derudover vil I løbet blive orienteret om Krabbens aktiviteter, tiltag o.l.
På vores tavle ved køkkenet kan I som forældre endvidere orientere jer om dagens indhold samt dagens ”blæksprutte” – den jeres barn skal sige farvel til.

Der afholdes fast to årlige forældremøder – i august og i januar måned, hvor SFO´en har et punkt.

Forældresamtaler er ikke et fast tilbud i “Krabben”, men der kan altid aftales et møde.

Hver klasse er tildelt en kontaktpædagog, som man som forælder kan tage kontakt til, hvis der måtte være tvivl, spørgsmål eller information omkring jeres barn ifm. SFO. I er også velkomne til at tage kontakt til den pædagogiske afdelingsleder ved spørgsmål o.l.

Praktisk dagligdag

Børnene leger både indendørs og udendørs, så giv derfor barnet praktisk tøj på som kan tåle lidt af hvert. Giv dem tøj på efter årstiden og husk at have skiftetøj liggende ved jeres barns garderobe.

Husk navn i barnets tøj, gummistøvler, sko, m.m.

Glemt tøj vil blive lagt i en kurv ved toilettet i aulaen. Ikke afhentet tøj doneres til Røde Kors.

Legeaftaler børnene imellem skal foretages af jer forældre – vi kan desværre ikke tilbyde at være behjælpelige hermed.

Skolens politik vedrørende brug af mobiltelefoner er også gældende i “Krabben”. Dog kan barnet gives tilladelse til at benytte sin egen mobiltelefon ved henvendelse til en medarbejder i “Krabben”.

“Krabben” har en mappe med oversigt over specielle aftaler for det enkelte barn.

Ved børnefødselsdage i hjemme, hvor børn som er tilknyttet “Krabben” indbydes, vil vi gerne have besked

Det er muligt at spise morgenmad i morgenSFO, hvis man kommer mellem 6.15-7.30. SFO´en stiller havregryn, cornflakes og mælk til rådighed.

Frugtordning

Vi tilbyder frugtordning, hvor børnene hver eftermiddag får tilbud om brød og frugt. Dertil opkræves 54,- kr. pr. måned. Betalingen opkræves sammen med skolebetalingen.

Lukkedage

Krabben er lukket følgende dage

  • Fredagen efter Kristi Himmelfartsdag
  • Sommerferielukket uge 28, 29 og 30
  • Dagene mellem jul og nytår

På øvrige skolefridage (i skoleferier) vil der være åben for pasning til de børn, der har brug for dette. Der foreligger tilmelding på Forældreintra hertil ca. 1,5 mdr. forud for ferierne.

Kontakt os i dag og indmeld dit barn

Indmeld dit barn her