Priser og Økonomisk fripladstilskud

AfdelingPriserSøskendemoderationer
NaturvuggestuenVi er omfattet af de samme tilskudsregler som de kommunale institutioner. Moderationerne afhænger af bopælskommunen.
Fuldtidsplads3606 kr. inkl. mad (11 mdr.)
*Deltidsplads2632 kr. inkl. mad (11 mdr.)
Naturbørnehaven
Fuldtidsplads2082 kr. + frugt 100 kr. (11 mdr.)
*Deltidsplads1562 kr. + frugt 60 kr. (11 mdr.)
Friskolen50 % for barn nr. 2 og efterfølgende børn er gratis i skolen. Moderationen gør sig ligeledes gældende for familier, der har børn i både daginstitution og skole.
Skolepenge1200 kr. (11 mdr.)
Lejrskole (alle elever)300 kr.
Studietur (8./9. kl.)3000 kr. + 500 kr. i lommepenge
SFO50 % for barn nr. 2 og efterfølgende børn er gratis i SFO’en.
Modul A (06.15-8.00)230 kr.
Modul B (12.30-15.00)560 kr.
Modul C (12.30-17.00)1075 kr.
Skolebus195 kr. (11 mdr.)Ingen moderationer

*Deltidspladser tilbydes kun i forbindelse med barsel og i bestemte tidsrum

Økonomisk fripladstilskud

Økonomisk tilskud til friplads til friskole og SFO betaling
Forældre til børn på friskolen og i SFO’en har mulighed for at søge om fripladstilskud til skolepenge og SFO-betaling. Der er dog visse betingelser, der skal være opfyldt for, at forældre kan komme i betragtning til økonomisk tilskud. Kontakt kontoret for yderligere oplysninger.

Kontakt os i dag og indmeld dit barn

Indmeld dit barn her