SFO

Et sted med fokus på børns udvikling og trivsel

Navnet “Krabben” relaterer sig til “Gregers Krabbe Friskolens” navn, og til den velkendte lille krabbe på havets bund. En krabbe er faktisk et dyr, som skifter sin “skal” jo ældre den bliver. Sådan er det også vort håb at alle børn i skolefritidsordningen “Krabben” må modnes og vokse, og deraf nødvendigt skifte “skal” og opbygge en endnu større, som igen skaber plads for mere udvikling.

Det er vores allerstørste intention at skabe det bedste og sjoveste sted for børnene i deres fritid. Et sted, hvor tryghed, fællesskab og livsglæde er fundamentet, og hvor aktiviteter og sjove oplevelser skaber et godt sted at være.

Kontakt os i dag og indmeld dit barn

Indmeld dit barn her