Undervisning

På friskolen er undervisningen prøveforberedende, hvor eleverne går til gældende afgangsprøver i 8. og 9. klasse.

På friskolen følger vi Folkeskolens fælles mål og de vejledende læseplaner.

Folkeskolens Fælles Mål

Egne undervisningsplaner

Fortælling
Vi har fortælling i 30 minutter hver fredag inden fredagssang. Vi deler eleverne op i grupperne indskoling, mellemtrin og udskoling. Forskellige lærere, pædagoger eller gæster udefra fortæller ud fra et planlagt emne. Der fortælles om mange forskellige emner jf. undervisningsplanen. Vi vægter samværet omkring de fælles fortællinger højt.

Undervisningsplan fortælling

Morgensamlinger og fredagssang

Hver dag mødes alle elever og undervisere på friskolen til fælles morgensamling i tidsrummet 8.15-8.30. Vi mødes i gymnastiksalen, og eleverne sidder klassevis og på faste rækker sammen med deres underviser.

Morgensamlingen ser ud som følger:

  • Morgensang
  • Fadervor
  • Meddelelser
  • Fødselsdagssang for elever eller ansatte
  • Morgensang

Vores repertoire af sange er bredt. Vi synger både morgensalmer, kendte børnesange, sange til årstiden, engelske sange, radiohits osv. Eleverne har rig mulighed for indflydelse på valg af sange.

Fødselarer bliver markeret med fælles fødselsdagssang og fødselsdagsklistermærke på tøjet.

Vi slutter hver skoleuge af med fælles fredagssang. Her er sangrepertoiret til den mere rytmiske side.

Kontakt os i dag og indmeld dit barn

Indmeld dit barn her