Værdigrundlag

Vision

”Sammen vil vi skabe en tryg hverdag, hvor alle trives og har lyst til at lære”

Motto

Ingen kan alt – alle kan noget – sammen kan vi det hele.

Værdigrundlag

– Vi er inspireret af et Grundtvig/Koldsk menneskesyn, som fokuserer på det enkelte barns dannelse, livsduelighed og glæde ved at lære.
– Vi tror på, at læring finder sted gennem meningsfulde oplevelser, og derfor arbejder vi med ”åbne vinduer til verden”.
– Igennem høj faglighed tager vi afsæt i det enkelte barns forudsætninger, så det udvikles og lærer mest muligt.
– Børnenes forståelse for og oplevelse af naturen er en vigtig del af hverdagen.
– Det enkelte barn udvikles med afsæt i det sociale fællesskab og med respekt for hinandens forskelligheder.
– Vi møder hinanden med positive forventninger og i et konstruktivt samarbejde om det enkelte barns trivsel, udvikling og læring.
– Vi vægter det forpligtende fællesskab, hvor alle tager ansvar og har mulighed for indflydelse.
– Vi værner om værdifulde traditioner, som skaber genkendelighed, tryghed og en fælles fortælling.

Kontakt os i dag og indmeld dit barn

Indmeld dit barn her